Cảm nhận khách hàng

Chị Quỳnh ở Hà Nội
Chị Quỳnh ở Hà Nội

Kết quả của chị Quỳnh khi sử dụng dịch vụ phun môi tại Havana

Chị Hương Anh ở Quảng Ninh
Chị Hương Anh ở Quảng Ninh

Chị Hương Anh ở Quảng Ninh sử dụng 1 liệu trình xóa sửa điêu khắc lông...

Chị Thanh Hoa đến từ Bắc Giang
Chị Thanh Hoa đến từ Bắc Giang

Chị Thanh Hoa sử dụng dịch vụ phun môi công nghệ Châu Âu tại Havana

Chị Thu Phương điêu khắc lông mày trên nền mực cũ
Chị Thu Phương điêu khắc lông mày trên nền mực cũ

Chị Thu Phương sử dụng dịch vụ điêu khắc lông mày trên nền mực cũ

Chị Thủy việt kiều từ Pháp
Chị Thủy việt kiều từ Pháp

Chị Thủy việt kiều từ Pháp về sử dụng dịch vụ điêu khắc lông mày...

Cảm nhận chị Hải Linh sử dụng dịch vụ điêu khắc
Cảm nhận chị Hải Linh sử dụng dịch vụ điêu khắc

Chị Hải Linh đã sử dụng dịch vụ của Havana Beauty Center