Bảng giá

Bảng giá dịch vụ salon

Dưới đây là bảng giá các dịch vụ salon tại Havana, xin quý khách vui...

Bảng giá dịch vụ nail

Dưới đây là bảng giá một số dịch vụ nail tại Havana, xin quý khách...

Bảng giá dịch vụ spa

Dưới đây là bảng giá tham khảo các dịch vụ spa tại Havana, xin mời...